Bariera antyodorowa MOKRA

Zamgławianie wodnych roztworów preparatów antyodorowych w technologii wysokociśnieniowej. 

W przeciwieństwie do metod opartych na stosowaniu w dużych stężeniach typowych aromatów maskujących przykre zapachy, nasza technologia "mokrej bariery antyodorowej" neutralizuje odory w procesie wymiany jonowej. Po związaniu substancji odorowych z jonami pochodzącymi od przeciwdziałającego odorom preparatu otrzymujemy świeżej jakości, bezwonne powietrze. Drobiny mgły antyodorowej o średnicy 1 – 10 µm, dozowane do otoczenia za pomocą systemu atomizującego, przechodzą w stan gazozolu. Podwójna warstwa elektryczna, powstająca na powierzchni mikrokropelek, zarówno zwiększa trwałość dyspersji jak i sprzyja sorpcji zanieczyszczeń powietrza (związków polarnych). Powstałe w rezultacie tych procesów migrujące micelle neutralizują odory w sposób nieodwracalny.

Technologia barier antyosmicznych jest w Polsce od wielu lat oferowana przez firmę bioArcus. Nasza firma stosuje produkty uznawane w świecie za wiodące w zwalczaniu przykrych zapachów pochodzących ze źródeł komunalnych i przemysłowych. 

W swojej ofercie posiadamy całą gamę produktów stworzonych do zwalczania odorów pochodzących z różnych miejsc. Dzięki odpowiedniemu zamgławianiu naszych produktów antyodorowych za pomocą specjalistycznych urządzeń, można kontrolować poziom cząsteczek odorowych oraz pyłów zawieszonych w powietrzu, stwarzając tym samym bardziej komfortowe środowisko pracy i otoczenia.

PROCES ZAMGŁAWIANIA

Najtrudniejszym aspektem tworzenia bariery antyodorowej jest uzyskanie odpowiedniego rozproszenia (atomizacji) preparatu antyodorowego. Stosujemy urządzenia umożliwiające uzyskiwanie mikrocząsteczek o rozmiarach w granicach od 1 do 10 µm. W tym celu wykorzystujemy zarówno wysokociśnieniowe technologie zamgławiania (bariera tzw. „mokra”) jak i niskociśnieniowe (bariera tzw. „sucha”), kombinacje obu tych systemów a także nebulizację preparatu antyodorowego z wykorzystaniem ultradźwięków lub aplikacje żelowe.

Wytwarzana mgła o odpowiedniej średnicy cząsteczek fazy ciekłej, rozpylana jest bezpośrednio do otoczenia. Wprowadzona do hali, emitora kominowego lub otwartej przestrzeni (np. składowisko odpadów) powoduje wzrost ciśnienia w obszarze otaczającym. Umożliwia to migrację drobin mgły z szybkością ok. 6 m/sek., szybko wypełniając preparatem antyodorowym oczyszczany obszar, nawet w przypadku braku ruchów powietrza. W ten sposób "zatomizowana" mgła staje się nośnikiem cząsteczek preparatu antyodorowego.

Parametry techniczne procesu zamgławiania preparatu antyodorowego są regulowane stosownie do specyficznych wymagań. Stosujemy różne typy urządzeń - od małych systemów przenośnych do wysokociśnieniowych, tworzących kilkuset metrowe bariery antyodorowe.
W każdej sytuacji nasi specjaliści, na podstawie zebranych danych, zaproponują odpowiedni system kontroli przykrych zapachów oraz zainstalują go w najbardziej odpowiednim dla zakładu czasie, nie powodując przerw w jego pracy, ani zbędnego zamieszania.

...wróć na poprzednią stronę...