Bariera antyodorowa SUCHA

Technologia tzw. suchej mgły została opracowana w celu redukcji uciążliwości zapachowej generowanej przez źródła nieprzyjemnych zapachów zlokalizowanych na przestrzeni otwartej (emisja niezorganizowana) lub w kubaturach zamkniętych (emisja zorganizowana), poprzez zastosowanie specyficznych związków neutralizujących aktywnych odorowo.

Technologia ta pozwala na dyspersję koncentratu środka redukującego odory z emisji niezorganizowanej lub z przestrzeni zamkniętych i aplikowanie aktywnych związków anty-odorowych w postaci suchej mgły zawierającej mikro-cząsteczki preparatu. W tej technologii nie stosuje się roztworów wodnych i stąd brak dodatkowego efektu występującego w mokrych barierach tj. redukcji zapylenia.

Bardzo mały rozmiar cząsteczek umożliwia:
- szybkie parowanie aktywnych substancji anty-odorowych w fazach gazowych i szybki rzebieg reakcji redukujących odory;
- natychmiastowy kontakt z odorantami dzięki odpowiedniej dyspersji, co zapewnia wystarczający czas kontaktu dla uzyskania optymalnych rezultatów;
 
Podstawowy system zamgławiający z 36 głowicami Venturiego pozwala na zbudowanie instalacji długości do 150 m, tj. wystarczającej do aplikacji suchej mgły na powierzchni do jednego hektara. Takie rozwiązanie umożliwia równomierne i optymalne rozpylenie aktywnych molekuł środka antyodorowego. Przewód dystrybucyjny jest umieszczony w taki sposób, że przetłaczane w nim powietrze i roznosi aktywne molekuły na całą powierzchnię emitującą zapachy złowonne. W ten sposób bezpośrednio nad powierzchnią emitującą nieprzyjemne zapachy powstaje warstwa powietrza nasycona preparatem redukującym odory, co prowadzi do efektywnego ograniczenia rozchodzenia się uciążliwości zapachowej.
 
Preparaty stosowane do suchych barier antyodorowych.
 

1. Preparat Mont Blanc KS201 jest preparatem o zastosowaniu uniwersalnym na wszelkiego rodzaju odory z przewagą zapachu związków siarkowych w tym siarkowodoru. Jego formuła chemiczna powstała w laboratorium chemicznym we Francji zajmującym się redukcją uciążliwości zapachowej.

2. Preparat Mont Blanc KS120 jest preparatem chemicznym stosowanym w instalacjach suchej mgły w Zakładach przeróbki odpadów komunalnych. Jego skład chemiczny został dostosowana do tego typu odorów a skuteczność dowiedziona empirycznie w wielu miejscach składowania/przerobu odpadów.

...wróć na poprzednią stronę...