Program ODOR STOP®

Co to jest Program ODOR STOP®  firmy bioArcus...?

...to kompleksowy serwis likwidacji uciążliwości zapachowych obejmujący:

  • Audyt, doradztwo techniczne i projektowanie efektywnych rozwiązań antyodorowych.
  • Instalacja: bariery antyodorowe, skrubery, biofiltry i filtry chemiczne. Dobór w zależności od źródła uciążliwości zapachowej  tj. składowiska odpadów, kompostownie, poletka osadowe, różne obiekty oczyszczalni ścieków, hale produkcyjne, wyrzutnie wentylatorowe, emitory kominowe, kanalizacja i inne.
  • Dostawy eksploatacyjnych preparatów antyodorowych stosowanych bezpośrednio do ścieków, osadów, odpadów lub opryskiwania powierzchni itp.
  • Specjalistyczny serwis.
  • Usługi typu "alarm odorowy", polegające na usuwaniu odorów w sytuacjach awaryjnych, remontów czy występujących okresowo uciążliwości.
  • Wypożyczanie specjalistycznego sprzętu do usuwania uciążliwości odorowych.