REDUKCJA ZAPYLENIA

Zastosowanie systemu zamgławiającego do likwidacji odorów redukuje także ilość pyłu zawieszonego (tylko bariera mokra), stanowiącego również poważny problem środowiskowy. Wszystkie materiały higroskopijne - jak np., drewno, popiół, papier, tekstylia, skóra, ceramika, żywność i inne - pochłaniają lub oddają wilgoć w zależności od warunków zewnętrznych. Suche powietrze absorbując wilgoć ze wszystkiego, z czym wchodzi w kontakt, powoduje powstawanie statycznych ładunków elektrycznych przyciągających cząsteczki pyłów z otoczenia. Proces ten utrudnia m.in. utrzymanie miejsca pracy w czystości. Ponadto na skutek wysuszania błony śluzowej nosa, gardła i oczu jest przyczyną dyskomfortu pracowników.

Zamgławiana, z małym dodatkiem preparatów antyodorowych woda, podnosi wilgotność względną otoczenia i w konsekwencji eliminuje zapylenie. Dzieje się tak, ponieważ na skutek absorpcji wody cząsteczki pyłów stają się cięższe i opadaj ą na ziemię. Ten prosty sposób redukcji pyłów zdecydowanie poprawia jakość powietrza.

W celu redukcji zapylenia rekomendujemy zastosowanie następujących urządzeń:

  • Wysokocisnieniowe systemy zamgławiające EVO i MIDI
  • Big Fogger
  • XE ORSM 1500
  • Big Fogger 400 Evo

...wróć na poprzednią stronę...