Skrubery

Oferowane przez bioArcus® wodne systemy oczyszczania gazów - skrubery, zaprojektowane jako wielostopniowe  urządzenia z indywidualnie dobranymi parametrami oczyszczania są najprostszą i najbardziej niezawodną metodą oczyszczania gazów. Nasze skrubery gwarantują bardzo wysoką efektywność oczyszczania. Zakres ich działania obejmuje wszystkie związki chemiczne odpowiedzialne za powstawanie odczucia nieprzyjemnego zapachu oraz zanieczyszczenia pyłowe.

Rozmiary urządzenia są dobierane zgodnie z wymaganiami, na podstawie szczegółowych informacji dot. przepływu i charakterystyki oczyszczanych gazów. W wielu przypadkach jest to najprostsze i najbardziej efektywne rozwiązanie problemu oczyszczania gazów powodujących uciążliwość zapachową. Nasze skrubery działają efektywnie bez  konieczności znacznych nakładów na drogie środki eksploatacyjne, nie wymagają częstego serwisowania, co ogranicza  koszty utrzymania i konserwacji. Dysponujemy urządzeniami od 500 m3/h do 60.000 m3/h.

ZASTOSOWANIE

  • OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH i PRZEMYSŁOWYCH,
  • GOSPODARKA ODPADAMI i RECYKLING
  • PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY i PRZETWÓRSTWO ŻYWNOŚCI,
  • PRZEMYSŁ PASZOWY i HODOWLA ZWIERZĄT,
  • PRZEMYSŁ CHEMICZNY.