Żele antyodorowe

Negatywne odczucia powodowane przez emisję zapachów złowonnych są zjawiskiem coraz częstszym. W trakcie degradacji związków organicznych, powstają produkty zawierające lotne związki siarki i azotu, o bardzo nieprzyjemnym zapachu (siarkowodór, tiole, sulfidy, aminy itp.).
Żel antyodorowy "bluExpert® poleca" oferuje kompleksowe i skuteczne rozwiązanie w zakresie jakości zapachowej powietrza na przestrzeni otwartej jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Usuwany jest niepożądany zapach artykułów codziennego użytku, lub strumieni gazów z różnych obiektów działalności gospodarczej.

Żel antyodorowy "bluExpert® poleca" przeznaczony jest do usuwania nieprzyjemnych zapachów wszędzie gdzie one występują (piwnice, garaże, składziki przydomowe, magazyny, pomieszczenia nie używane przez długi okres czasu i wiele innych miejsc z uciążliwością zapachową). 

Żel antyodorowy "bluExpert® poleca" wydziela do otoczenia aktywne związki działające na cząsteczki odorowe. Produktami reakcji są związki bezwonne lub słabiej pachnące. Jest to sucha metoda usuwania zapachów złowonnych, oznacza to, że aktywne odorowo związki są uwalniane za pomocą przepływającego powietrza, bez użycia jakichkolwiek dodatkowych urządzeń. Dzięki odpowiedniemu ułożeniu żeli można stworzyć barierę antyodorową, która będzie neutralizowała zapachy pochodzące z dużego obszaru np. nieprzyjemnie pachnącego składowiska. 

ZALETY

Wysoka skuteczność usuwania zapachów; aktywne działanie bez użycia wody; bez podłączenia do elektryczności; bardzo łatwa instalacja; niskie koszty eksploatacji; możliwość stosowania w niskich temperaturach; w środowisku korozyjnym i w strefie wybuchowej; cicha praca 24/24 h przez cały rok; 

 

...wróć na poprzednią stronę...